fp-socialmedia-icon-option2-full-potential

Privacyverklaring

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig op deze website

Future Professionals B.V. (hierna ook wel ‘FP’ genoemd) heeft maatregelen getroffen om de website te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen. Daarnaast houdt FP zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Jouw privacy is uiterst belangrijk voor ons als FP en wij nemen je privacy dan ook uiterst serieus. FP zal informatie over jou, als gebruiker van onze diensten, op een veilige manier verwerken en gebruiken. Dit document beschrijft het door FP gevoerde beleid ten aanzien van de privacy en beveiliging. 

Wie is Future Professionals?

Future Professionals is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Ten Katestraat 47, 1053 BX te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Dynamostraat 44, 1014 BK te Amsterdam. Ons KvK nummer is 74011626. We bieden diensten aan op het gebied van bemiddelen van professionals en advieswerkzaamheden.

Inschrijving nieuwsbrief

FP houdt geïnteresseerden op de hoogte via onze nieuwsbrief via een e-mail. Inhoud van deze nieuwsbrief kan bestaan uit nieuwtjes, artikelen, bedrijfsupdates en beschikbare vacatures. Om de nieuwsbrief te ontvangen, dien je de volgende gegevens in te voeren:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres 

FP verstuurt nieuwsbrieven met de tool Mailchimp. Dit betekent dat je e-mailadres opgeslagen wordt in Mailchimp.

Contactformulier

Om (aan)vragen en/of afspraakverzoeken via het contactformulier te kunnen verwerken, dien je de volgende persoonsgegevens in te voeren: 

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Solliciteren

Wil jij als FP’er aan de slag gaan? Dan kan je via onze website alle relevante persoonlijke informatie delen met ons via het invullen van het sollicitatieformulier. De persoonsgegevens die we van je vragen in het formulier, hebben we nodig om je sollicitatie goed te kunnen verwerken. De volgende persoonsgegevens hebben wij van je nodig:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Curriculum Vitae

Deze gegevens worden enkel door de functionarissen binnen de organisatie verwerkt en ingezien die verantwoordelijk zijn voor de indiensttreding van nieuwe FP’ers. Naar aanleiding van de ingevoerde gegevens worden de gegevens bewaard (bij een uitnodiging voor een eerste kennismaking) of vernietigd (wanneer er gekozen wordt om de sollicitant niet uit te nodigen voor een verdere kennismaking).

Mochten wij na de eerste kennismaking beide enthousiast zijn en verder willen in het proces, dan zal een assessment onderdeel uitmaken van het vervolgproces. Hiervoor werken wij samen met ‘In Good Company’. Om het assessment in goede banen te kunnen leiden, delen wij de volgende persoonsgegevens met hen:

 • Naam (voor- en achternaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Curriculum Vitae

Bij indiensttreding zullen we voor een juiste verwerking in personeelsbestand de volgende gegevens van je nodig hebben:

 • Naam
 • Titel(s)
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Nationaliteit
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Roepnaam
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Behaalde diploma’s en certificaten
 • Referenties
 • Opzegtermijn
 • Huidige bruto jaarinkomen
 • Lopende pensioenvoorziening
 • Rijbewijs
 • Auto van de zaak
 • Nevenbetrekkingen
 • Veroordeeld voor strafbare feiten
 • Fysieke of psychische omstandigheden die de uitvoering van werkzaamheden kunnen belemmeren
 • Inschrijving bij UWV

Deze gegevens worden door de functionarissen binnen de organisatie verwerkt en ingezien die verantwoordelijk zijn voor HR-gerelateerde zaken en hiermee de indiensttreding van nieuwe FP’ers. 

Doeleinden

Het gebruik en de verwerking van je gegevens zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van je vraag, contactverzoek, nieuwsbrief aanvraag en/of sollicitatie.

Afmelden nieuwsbrief

Wanneer je je wilt afmelden voor de nieuwsbrief dan kan je je afmelden door een e-mail te sturen naar: info@full-potential.nl 

Opslag van gegevens

Voor onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het platform Mailchimp. Heb je je aangemeld voor een nieuwsbrief dan staat je e-mailadres in een verzendlijst op dit platform. Uiteraard word je e-mailadres alleen maar gebruikt voor het ontvangen van de betreffende nieuwsbrief. Mailchimp bewaart de volgende gegevens van je:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Datum van aanmelding voor de nieuwsbrief

We raden je aan de Privacy Policy van Mailchimp te lezen.

Gegevens die je invult worden opgeslagen door ons en onze hosting partij (Neostrada). Neostrada host onze website en maakt daar ook back-ups van. Zij wist je gegevens na zestig (60) dagen.

Tenslotte kunnen je gegevens aan derden worden verstrekt indien daartoe op basis van wet- en/of regelgeving een verplichting is, daartoe een noodzaak is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Hyperlinks van derden

Deze website kan hyperlinks bevatten waarmee je de website van Future Professionals verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Future Professionals heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Future Professionals worden verwerkt. Future Professionals accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang we je gegevens bewaren

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De duur is afhankelijk van het doel waarvoor we je gegevens van je hebben gekregen en eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Met welke systemen wordt gewerkt?

Mailchimp

Beveiligd met https, inloggegevens, alleen de verantwoordelijke functionaris binnen Future Professionals aangaande marketing gerelateerde zaken kunnen bij de gegevens.

e-boekhouden

Beveiligd met inloggegevens en twee-staps verificatie code. Alleen de verantwoordelijke functionaris binnen Future Professionals kan bij de gegevens van potentiële klanten. Mocht er geen samenwerking uit komen kunnen de gegevens nog een jaar bewaard worden, waarna Future Professionals nog eens contact met je kan opnemen of er wellicht nu wel interesse is voor een samenwerking.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?

De persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken worden niet doorgegeven aan derde landen.

Op welke wijze wordt je persoonlijke informatie beschermd?

Future Professionals heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Onze servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Jouw gegevens ontvangen we alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens

Wil je de gegevens die we van je hebben vastgelegd inzien, dan kan je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@full-potential.nl. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek tot inzage.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt gezien naar aanleiding van je verzoek tot inzage, kan je een verzoek hiertoe doen bij Future Professionals op het voornoemde e-mailadres. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. We reageren binnen vier (4) weken op je verzoek. Mochten we je verzoek afwijzen, dan geven we in ons antwoord aan waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Je hebt het recht om de door jou verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en in machine-leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@full-potential.nl

Wijzigingen

We kunnen wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. 

Waar kan je terecht met een klacht?

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens, en komt je er met Future Professionals niet uit, dan kan je je klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring, stuur dan een bericht naar info@full-potential.nl.